Beauty 4 You

Lippenkontur
Preis:     € 300,--

Aufpreis Halbschattierung
Preis:     € 100,--

Aufpreis Vollschattierung
Preis:     € 200,--

 

Farbauffrischung
Preis:    € 150,00 bis € 250,00